Således fungerer det

Med Centsoft Invoice får du markedets mest moderne system til at håndtere leverandørfakturaer. Det er et kraftfuldt men alligevel enkelt system at arbejde med, og det fungerer både for mindre virksomheder såvel som for store.

 

 

 

 

 

Det er nemt at komme i gang og arbejde med elektroniske fakturaer i Centsoft Invoice i tre enkle trin.

1.

Hvordan forenkles din modtagelse af fakturaer?

For at få fakturaen ind i flowet - modtagelse af faktura via e-mailadresse.

Du scanner dine fakturaer til en e-mailadresse. Da får fakturaerne fortolket automatisk, og derefter dukker de op i Centsoft Invoice. Du kan også give dine leverandører e-mailadressen, så de kan sende fakturaer som PDF direkte. På denne måde slipper virksomheden for mængder af post- og papirhåndtering.

 

2.

Fakturaerne håndteres i Centsoft Invoice

Du har adgang til Centsoft Invoice fra din computer, tablet eller smartphone. Her matches fakturaen mod den rette leverandør, konteres og attesteres.

Systemet konfigureres ud fra jeres attestprocedure, og fakturaen kan opdeles i flere konteringsrækker og kan sendes til forskellige personer. De rette personer får på denne måde adgang til at attestere direkte online, via en webbrowser, uanset hvor de befinder sig. En stor del af arbejdet med kontering er automatiseret i Centsoft Invoice. Vi kan aflæse informationen på din faktura og præsentere forslag til konteringer, som I derefter godkender eller ændrer, hvis det er nødvendigt.

Det er nemt at følge status på fakturaerne og at udlæse forskellige typer rapporter. I og med at alle fakturaer findes digitalt, er de også søgbare i systemet.

 

3.

Integration i dit økonomisystem

Centsoft Invoice er helt integreret i dit eksisterende økonomisystem, hvilket indebærer, at alt det, du laver i Centsoft, automatisk overføres til økonomisystemet, uden at du skal gøre noget manuelt.

Centsoft håndterer også indstillinger fra økonomisystemet automatisk for de registre, som behøves for at kunne bogføre en faktura som f.eks. leverandørregister, kontoregister og valutaer. Når fakturaen derefter er konteret og klar i Centsoft, så går den direkte over i økonomisystemet og er klar til betaling.

 

 

Automatisk omstilling til EDI-faktura for de leverandører, der kan sende sådanne.

Vælg mellem selv at scanne eller ændre fakturaadressen til vores scanningscentral

Altid tolkning af fakturaer – I slipper for at indtaste beløb, dato, fakturanummer m.m

Automatiser konteringsarbejdet med konteringsskabeloner, hent tidligere anvendte konteringer fra samme leverandør og automatiserede forslag til kontering af tilbagevendende fakturaer.

Søg på alle oplysninger i fakturaerne – ikke kun de konti, du har konteret på, eller den leverandør, du har modtaget faktura fra.

Opbyg dynamiske arbejdsgange – udsend fakturaen, der skal attesteres, til én eller flere samtidige attestanter. Angiv beløbsgrænser for forskellige attestniveauer.

Kreditkortsfakturaer kan nemt konteres i Excel og importeres i Centsoft Invoice.

Attestér fakturaen fra computer eller mobiltelefon.

Intet dobbeltarbejde – transparent integration i jeres økonomisystem.

Rapportfunktioner for nemt at sammenstille og udskrive flere fakturaer.

Periodehåndtering for at undgå, at fakturaer bogføres i en forkert periode.

Ejendomsmoms – funktion til at skabe momsnøgler for ejendomsselskaber.

Markér fakturaer med flag – hjælp økonomiafdelingen med at oprette aktivitetslister til viderefakturering, lønadministration m.m.

Matchning af faktura mod modtagne leverancer.

 

 

Automatiser hele arbejdsgangen

Centsoft Invoice kan tilpasses helt efter dine behov, og du skaber en enkelt arbejdsgang, som automatiserer attestprocessen. Vi hjælper dig med at opsætte konfigurationen i dit økonomisystem og tilpasse efter dine rutiner og arbejdsmåde. Systemet kan blandt andet matches mod modtagne leverancer og indkøbsordrer fra dit økonomisystem.

Selve tolkningen af fakturaerne ske i skyen.

Enkel brugervenlighed

Du kommer hurtigt i gang med at arbejde i Centsoft. Det er et brugervenligt system med en intuitiv arbejdsgang, som gør det nemt for dig at komme i gang.

Ved installationen hjælper vi dig med at indstille de nødvendige grundindstillinger for systemet, og vi giver dig en grundig gennemgang af, hvordan systemet fungerer.

I og med at det er let at sætte sig ind i systemet, så kræver det meget lidt oplæring af økonomipersonale og attestanter. Det gør også, at det er nemt at ansætte midlertidig arbejdskraft i økonomiafdelingen.

Udfyld, og så kontakter vi dig.

    Læs mere